Реквизиты

ГАПОУ РС(Я) “Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева”

677000  г.Якутск пр. Ленина д. 5, тел 44-42-02

ИНН      1435232009

КПП       143501001

ОКПО   67663201

Р/с  03224643980000001601  л/с  30075035237

Отделение-НБ Республика Саха(Якутия) г.Якутск

КБК 07500000000000000130

БИК  019805001

КПП       143501001

ОГРН 1101435008070

Директор Мурукучаева Надежда Павловна